24.09.2021 wpadł do nas zaprzyjaźniony klub SILESIAN FIGHT GYM i jak już mamy w zwyczaju, wymieniliśmy się uprzejmościami 🤙👊🔥