Nagrywki przed Gala charytatywna Mikołów 06.02.2021